EFR Primaire & secundaire zorg en gebruik AED

//EFR Primaire & secundaire zorg en gebruik AED

EFR Primaire & secundaire zorg en gebruik AED

 182,50 incl. btw

De meest complete cursus die Savinglives verzorgt. Een intensieve cursus die wel een hele dag in beslag neemt, en ook van u vraagt dat u zich vooraf al in de te behandelen stof verdiept.

Categorie:

Beschrijving

De meest complete cursus die Savinglives verzorgt. Een intensieve cursus die wel een hele dag in beslag neemt, en ook van u vraagt dat u zich vooraf al in de te behandelen stof verdiept.

In het deel primaire zorg en reanimatie ligt de focus op het aanleren van vaardigheden om zeer ernstige en mogelijk levensbedreigende situaties of aandoeningen te herkennen, en daarin de vereiste noodhulp te bieden. Het gaat om situaties die zo ernstig zijn dat directe hulp door een noodhulpverlener geboden is. Individueel of in groepsverband neemt u de theorie door, welke daarna door de instructeur met u wordt besproken en doorgenomen. Vervolgens worden praktijkoefeningen gehouden om de vereiste vaardigheden voor te doen en aan te leren. Na de theorie en de praktijk zullen een aantal realistische scenario’s worden nagebootst, waarin de cursist zelf een ongevalslocatie moet benaderen, beoordelen, en vervolgens de juiste stappen voor het inroepen van professionele medische hulp  en het verlenen van noodhulp moet doorlopen.

In het deel secundaire zorg wordt u geleerd hoe om gaan met nog steeds ernstige of minder ernstige verwondingen en situaties, zoals bloedingen, onderkoeling, oververhitting, botbreuken en dergelijke. Hier ligt de focus meer op het verzorgen en geruststellen van het slachtoffer, het inschakelen van meer gekwalificeerde hulpverleners, en het observeren van het slachtoffer om te zien of diens situatie niet verergert.

Ook het tijdig en juist gebruiken van een AED komt in deze cursus aan de orde.

De cursus wordt afgesloten met het oefenen van noodgevallen binnen realistische scenario’s en het maken van een examen.