Steeds meer wijken voorzien van AED’s

Mensen die in stedelijke gebieden wonen, lopen een grotere kans om een hartaanval te krijgen. De grote schuldige is fijnstof. Een grote Europese studie toont aan dat deze kleine zwevende deeltjes zorgen voor duizenden hartaanvallen en vele gevallen van ademhalingsmoeilijkheden op ons continent. Vandaar dat steeds meer buurten een defribilator of AED op een centraal punt hangen.

Concentratie fijnstof in steden veel hoger.

Voor de studie werden 100.000 Europeanen 12 jaar lang gevolgd. De onderzoekers noteerden welke medische problemen de groep in die periode ontwikkelde. Daaruit bleek dat vooral stadsbewoners sneller een hartaanval kregen omdat daar de concentratie fijnstof veel hoger is.

20 microgram per kubieke meter

De Europese Unie probeert al jaren de hoeveelheid fijnstof in de lidstaten te verminderen. Momenteel mag er van de kleinste deeltjes nog maar 20 microgram per kubieke meter in de lucht zitten (tot 2005: 40 microgram). Maar die norm wordt in Nederland geregeld overschreden, vooral in en rond de steden Amsterdam, Rotterdam en op de as Eindhoven-Roermond. In Vlaanderen is vooral het gebied rond Antwerpen ernstig vervuild.

KIJK NU!

Ook een AED in de buurt?

Kijk op aed.rodekruis.nl waar er een AED bij u in de buurt hangt.
KIJK NU!

Volgens de onderzoekers is een toename van 5 microgram per kubieke meter voor een toename van het aantal hartaanvallen met 13 procent. Ze adviseren de EU om de normen voor fijnstof nog verder aan te scherpen, vooral rond steden. Dat kan door bijvoorbeeld lagere maximum snelheden in te stellen en fabrieken te verplichten nog betere roetfilters te gebruiken.

Bron: faqt.nl